Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13016
Назив: Modeling of carrot thin layer convective drying process
Аутори: Petković, Marko
Filipovic, Vladimir
Filipović I.
Lukyanov, Alexandr
Studennikovа S.
Mardasova E.
Часопис: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Датум издавања: 18-јан-2021
Сажетак: © 2021 Institute of Physics Publishing. All rights reserved. The effects of different dehydration temperature (35, 50 and 70 °C) and carrot slice thickness (3, 6, and 9 mm), at the constant (hot) air speed and mass load, on moisture ratio (MR) and drying ratio (DR) in thin layer convective drying process were investigated. The mathematical models Modified Page, Logarithmic, and Two-term models (for MR), and Gauss Modified model (for DR) were the most appropriate. Based on the obtained results for the R2 and RSME, the optimal parameters for thin layer drying carrot slices in laboratory dehydrator are dehydration temperature 70 °C, and carrot slice thickness of 3 mm, with the shortest dehydration time of 4.5 hours and the maximum DR of 106.7 g/h.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13016
Тип: Conference Paper
DOI: 10.1088/1757-899X/1029/1/012046
ISSN: 17578981
SCOPUS: 85101603913
Налази се у колекцијама:Faculty of Agronomy, Čačak
[ Google Scholar ]

Број прегледа

19

Број преузимања

3

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте    Захтев за копију


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.