Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13128
Назив: EFEKAT ZALIVNOG REŽIMA U ZATVORENOM PROSTORU NA INTENZITET POJAVE PLAMENJAČE KRASTAVCA
Аутори: Aksic, Miroljub
Šekularac, Gordana
Gudžic, Slaviša
Gudžic, Nebojša
Grčak, Dragan
Grčak, Milosav
Pejic, Borivoj
Đikic, Aleksandar
Часопис: XXVI SAVETOVANJE O BIOTEHNOLOGIJI
Датум издавања: мар-2021
Сажетак: Experimental research was conducted in Gracanica in 2019, on a commercial farm in a greenhouse. The variant treated with the fungicide Previcur Energy had on average the lowest infection rate of 0.5%. In the variant treated with the preparation Antracol WP-70, at an irrigation norm of 15 mm, an intensity of infection of 1.5% was recorded, while with an irrigation norm of 20 mm, the degree of infection was higher than 2.5%. The variant treated with the fungicide Folio Gold with a watering rate of 15 mm had an infection intensity of 1%, and with a watering rate of 20 mm a higher degree of infection was registered (2%). The variant with chemical protection with the fungicide Quadris was infected with an intensity of 1% on average.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13128
Тип: Conference Paper
DOI: 10.46793/SBT26.101A
Налази се у колекцијама:Faculty of Agronomy, Čačak
[ Google Scholar ]

Број прегледа

20

Број преузимања

6

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
101-106.pdf829.69 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons