Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13183
Назив: ZAGAĐENJE ŽIVOTNE SREDINE I ZDRAVLJE ČOVEKA
Аутори: Đukić, Dragutin
Mandić, Leka
Djurovic, Vesna
Semenov, Aleksandar
Veskovic, Slavica
Stojanov, Monika
Mladenovic, Jelena
Часопис: XXVI SAVETOVANJE O BIOTEHNOLOGIJI
Датум издавања: мар-2021
Сажетак: The paper discusses: ecological conditionality of human pathology in conditions of environmental pollution; basic concepts and methods of testing in the system "human health - environment"; some of the most famous environmental diseases.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13183
Тип: Conference Paper
DOI: 10.46793/SBT26.303DJ
Налази се у колекцијама:Faculty of Agronomy, Čačak
[ Google Scholar ]

Број прегледа

32

Број преузимања

22

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
303-312.pdf814.28 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons