Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13214
Назив: ANTIOKSIDATIVNI KAPACITET ANTRAHINONA IZ BILJKE RUBIA CORDIFOLIA LINN
Аутори: Milanovic, Žiko
Antonijević, Marko
Kesić, Ana
Dimic, Dusan
Đorović Jovanović, Jelena
Часопис: XXVI SAVETOVANJE O BIOTEHNOLOGIJI
Датум издавања: мар-2021
Сажетак: In this study, the antioxidant and antiradical capacities of anthraquinones from Rubia cordifolia Linn were determined using the DFT method. The thermodynamically most favorable reaction pathways of antioxidant mechanisms were defined, as well as the most favorable antiradical reaction mechanisms for the deactivation of methylperoxyl and methoxy radicals. The calculations were done in the gas phase. HAT is thermodynamically the most favorable mechanism of antioxidant action of the studied anthraquinones, while the most probable mechanism of deactivation of methylperoxyl and methoxy radicals is the SPLET mechanism.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13214
Тип: Conference Paper
DOI: 10.46793/SBT26.487M
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac
Institute for Information Technologies, Kragujevac
[ Google Scholar ]

Број прегледа

64

Број преузимања

16

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
487-493.pdf870.15 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons