Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/14477
Назив: BIOAKUMULACIONI I TRANSLOKACIONI POTENCIJAL VRSTE „HOLCUS LANATUS“ L. NA JALOVIŠTU RUDNIK DOO „RUDNIK“
Аутори: Branković, Snežana
Glišić, Radmila
Brković, Duško
Đelić, Gorica
Grbović, Filip
Rajičić, Vera
Marin, Marija
Vasić, Marijana
Bogosavljević, Jelena
Датум издавања: 2022
Сажетак: The aim of this study was to determine the concentration of some metals (Mn, Ni, Fe, Cu, Zn, Cr, Ca, Mg, Pb, Cd) in the soil and species of H. lanatus L. on the tailings and flotation of the mine DOO "Rudnik". Concentrations in the soil were: Pb - higher than the maximum allowed, limit and remediation values; Cd, Cu and Cr - higher than the maximum allowed and limit values, and Ni and Zn higher than the limit values (according to the regulations of the Republic of Serbia). Results suggest the possibility of using the roots of H. lanatus in the bioaccumulation of metals Ni, Mg and Cd, as well as the aboveground parts of this plant species in the accumulation and phytoextraction of Cd.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/14477
Тип: article
DOI: 10.46793/SBT27.291B
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

37

Број преузимања

11

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
291-296-B22.pdf1.16 MBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons