Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/14878
Назив: Determination of Annual Environmental Noise Indicators Using a Series of Short-Term Measurements
Аутори: Mihajlov D.
Prascevic, Momir
Licanin M.
Raos M.
Radičević, Branko
Датум издавања: 2022
Сажетак: Completely reliable annual values of environmental noise indicators can be obtained only through continuous annual noise measurements. This paper examines the justification of using a series of short-term measurements to determine the annual values of environmental noise indicators. The examination involves the application of a proposed measurement program to the results of continuous annual noise monitoring at two locations in the city of Niš, Serbia, in which road traffic is the dominant noise source. Monitoring results include the period when the state of emergency was in effect because of the Covid-19 pandemic. The obtained results indicate that using the proposed program is fully justified if the goal is to define annual environmental noise indicator values for specific cases only.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/14878
Тип: conferenceObject
DOI: 10.1007/978-3-030-96787-1_13
ISSN: 0930-8989
SCOPUS: 2-s2.0-85136960110
Налази се у колекцијама:Faculty of Mechanical and Civil Engineering, Kraljevo

Број прегледа

31

Број преузимања

2

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.85 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.