Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15000
Назив: Phytochemical Analysis, Antioxidant, Antimicrobial, and Cytotoxic Activity of Different Extracts of Xanthoparmelia stenophylla Lichen from Stara Planina, Serbia
Аутори: Kocovic, Aleksandar
Jeremic, Jovana
Bradic, Jovana
Sovrlic, Miroslav
Tomović, Jovica
Vasiljević, Perica
Andjic M.
Draginic N.
Grujović M.
Mladenovic, Katarina
Baskić D.
Popovic, Suzana
Matić, Aleksandra
Zivkovic V.
Jeremić N.
Jakovljevic V.
Manojlovic, Nedeljko
Датум издавања: 2022
Сажетак: The aim of this study was to identify some of the secondary metabolites present in acetonic, methanolic, and hexanic extracts of lichen Xanthoparmelia stenophylla and to examine their antioxidant, antimicrobial, and cytotoxic activity. Compounds of the depsid structure of lecanoric acid, obtusic acid, and atranorin as well as usnic acid with a dibenzofuran structure were identified in the extracts by HPLC. The acetone extract was shown to have the highest total phenolic (167.03 ± 1.12 mg GAE/g) and total flavonoid content (178.84 ± 0.93 mg QE/g) as well as the best antioxidant activity (DPPH IC50 = 81.22 ± 0.54). However, the antimicrobial and antibiofilm tests showed the best activity of hexanic extract, especially against strains of B. cereus, B. subtilis, and S. aureus (MIC < 0.08, and 0.3125 mg/mL, respectively). Additionally, by using the MTT method, the acetonic extract was reported to exhibit a strong cytotoxic effect on the HeLa and HCT-116 cell lines, especially after 72 h (IC50 = 21.17 ± 1.85 and IC50 = 21.48 ± 3.55, respectively). The promising antioxidant, antimicrobial, and cytotoxic effects of Xanthoparmelia stenophylla extracts shown in the current study should be further investigated in vivo and under clinical conditions.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15000
Тип: article
DOI: 10.3390/plants11131624
SCOPUS: 2-s2.0-85132259916
Налази се у колекцијама:Faculty of Medical Sciences, Kragujevac

Број прегледа

33

Број преузимања

3

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.85 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.