Please use this identifier to cite or link to this item: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15137
Title: “LES GUEULES CASSÉES” ILI FANTOMSKA LICA ZABORAVLJENIH VOJNIKA U ROMANU OFICIRSKA SOBA MARKA DIGENA
Authors: Melić, Katarina
Issue Date: 2019
Abstract: U P rvom s vetskom r atu u čestvovalo j e v iše o d 7 0 m iliona m uškaraca 19 nacija; u Francuskoj je u ratu stradalo oko 1,4 miliona, а ranjeno oko 3 miliona vojnika. Među ranjenicima se nalaze i oni koje je administracija nazvala „les gueules cassées”, odnosno ljudi sa unakaženim licima. U godinama Prvog svetskog rata, na Zapadnom frontu, ovi su vojnici pretrpeli rane lica koje nikada ranije nisu viđene; rane su bile okrutne, ružne za gledanje, onesposobljavale su vojnike za svakodnevni život, počev od jela i govora. Ti vojnici deo su kolektivno nesvesnog kao simbol ljudskih katastrofa u ratu. Cilj ovog rada jeste sagledavanje reprezentacije tih unakaženih lica u romanu Oficirska soba Marka Digena, koja su ostala po strani u mnogobrojnim narativima o Velikom ratu. Brutalnost rata upisana je na licima vojnika. Vojnici su žrtve traume, koji su, kao i glavni likovi u ovom romanu, prinuđeni da se sami odstrane iz društva ili da nose maske koje prikrivaju ne samo rane, već i ambivalentnost rata, neprihvatljivu u posleratnoj kulturi posvećenoj žalosti i ozdravljenju. Oslanjajući se na koncept postmemorije Merijen Herš, istražujemo kako autor ovog romana nastoji da popuni beline neizrečenog u narativima o Velikom ratu, uključujući zaboravljene vojnike „gueules cassées”, tj. kako realistično prikazati užasne posledice ratа koje su utisnute u tela ranjenih vojnika.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15137
Type: article
ISSN: 1820-1768
Appears in Collections:The Faculty of Philology and Arts, Kragujevac (FILUM)

Page views(s)

60

Downloads(s)

12

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KM nasledje_43-10.pdf368.27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons