Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15412
Назив: THE STATE AND PERSPECTIVE OF TOURISM IN SERBIA: THE IMPACT OF THE COVID-19 ON THE TOURISM MARKET
Аутори: Mandaric, Marija
Sekulic, Dejan
Датум издавања: 2021
Сажетак: The COVID-19 of significantly affects the global economic, health, political, socio-cultural systems. The impacts of COVID-19 show a tendency that this crisis may have long-term structural changes in tourism as a socio-economic activity and industry. The paper discusses the impact of COVID-19 on tourism in Serbia. The aim of the paper is to identify the fundamental values, institutions, chalenges and limitations that the tourism industry and academia should perceive, in order to advance the research and tourism practice frontiers. It is necessary to investigate the state and perspective of the tourist market in Serbia, in order to give recommendations and contribution to the recovery of tourism activity after COVID-19.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15412
Тип: conferenceObject
DOI: 10.52370/TISC21316MM
Налази се у колекцијама:Faculty of Hotel Management and Tourism, Vrnjačka Banja

Број прегледа

49

Број преузимања

5

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
document TISC21 MM.pdf367.7 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.