Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15842
Назив: Modeling and Prediction of Surface Roughness in the End Milling Process using Multiple Regression Analysis and Artificial Neural Network
Аутори: Đurovic, Dragan
Stanojkovic , Jelena
Lazarevic D.
Andjelkovic Cirkovic, Bojana
Lazarvić A.
Dzunic, Dragan
Sarkocevic Z.
Датум издавања: 2022
Сажетак: In recent years, trends have been towards modeling machine processing using artificial intelligence. Artificial neural network (ANN) and multiple regression analysis are methods used to model and optimize the performance of manufacturing technologies. ANN and multiple regression analysis show high reliability in the prediction and optimization of machining processes. In this paper, machining parameters such as spindle speed, feed rate and depth of cut were used in end milling process to minimize surface roughness. The influence of the parameters on the surface roughness was investigated using an artificial neural network and multiple regression analysis, and results are compared with the measured results.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15842
Тип: article
DOI: 10.24874/ti.1368.07.22.09
ISSN: 0354-8996
SCOPUS: 2-s2.0-85138328742
Налази се у колекцијама:Faculty of Engineering, Kragujevac

Број прегледа

135

Број преузимања

11

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.