Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15870
Назив: Relation between Kinetic Friction Coefficient and Angular Acceleration during Motion Initiated by Dynamic Impact Force
Аутори: Brzakovic, Ljiljana
Milovanović, Vladimir
Kočović, Vladimir
Šimunovic̈ Goran
Vukelic, Djordje
Tadic, Branko
Датум издавања: 2022
Сажетак: The paper presents theoretical and experimental analyses of the kinetic friction coefficient of a ball bearing in conditions of rotational motion initiated by dynamic impact force. A method has been developed and a measurement system allows the measurement of a kinetic coefficient of friction through the measurement of the angular acceleration. This paper considers the friction caused by rotational motion initiated by the force impact impulse. After the external force (impact impulse) stops acting, the motion continues, and the loaded bearing (i.e. the zone of the bearing in which the frictional resistance forces act) exhibits a broad spectrum of velocities, from the maximum value at the moment of motion initiation to the zero value when motion stops, where the whole measuring system acts as a rotary encoder. Experimental results indicate a high dependency between angular velocity and friction coefficient, similar to functional dependency. This paper proves that kinetic friction coefficient can be reliably measured using the measurements of angle change and angular velocity. Analysed method has high potential in the diagnostics of energy loss in the tribo-mechanical systems.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15870
Тип: article
DOI: 10.17559/TV-20220408155435
ISSN: 1330-3651
SCOPUS: 2-s2.0-85137274691
Налази се у колекцијама:Faculty of Engineering, Kragujevac

Број прегледа

62

Број преузимања

2

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.