Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16235
Назив: THE ANALYSIS OF THE IMPACT OF RECYCLING EQUIPMENT IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TERMS OF CIRCULAR ECONOMY
Аутори: Savković, Marija
Aleksic, Aleksandar
Tadic, Danijela
Komatina, Nikola
Cvetic, Tijana
Датум издавања: 2019
Сажетак: The main objective of this paper is the analysis of the impact of recycling equipment in the automotive industry in terms of circular economy (CE). Also, paper point out the opportunities and benefits of applications equipment for recycling and principles of CE in the automotive industry in Serbia. Analysis of market needs and examining the existing equipment for recycling team who work on the project TR 35033 made: mobile baling press for baling shellfish and other scrap metal, a device for dispensing oil and automatic shredder for recycling cables. Application of the circular economy in the automotive industry is reflected in the remanufacturing a wide variety of components and parts (engines, water pumps, alternators etc.). The main benefits of applications equipment for recycling and CE in the automotive industry include: maximizing the utilization of resources and increasing the reuse of materials from products that have completed their life cycle, maximizing the life of the product, reduce environmental pollution, reducing costs etc.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16235
Тип: article
DOI: 10.24874/PES01.02.079
ISSN: 2620-2832
SCOPUS: 2-s2.0-85131077431
Налази се у колекцијама:Faculty of Engineering, Kragujevac

Број прегледа

74

Број преузимања

1

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.