Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16247
Назив: PYROTECHNIC SAFETY IN THE PROCESS OF DEMILITARIZATION OF EXPLOSIVE ORDNANCE FROM THE ASPECT OF APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES
Аутори: Đurić, Milena
Nedic, Bogdan
Baralić, Jelena
Miljkovic A.
Датум издавања: 2019
Сажетак: The application of new technologies in result of improving the pyrotechnic safety system, represents one of the priorities in the field of demilitarization of the EO. The conventional demilitarization procedures are partially or does not meet the prescribed standards at all in the field of pyrotechnic safety systems. The use of water-based techniques for the purpose of projectile delaboration directly influences the improvement of the pyrotechnic safety system, as well as the reduction of emissions of harmful and toxic chemical compounds into the working environment. The paper analyzes and research the possibility of improving the pyrotechnic safety system using abrasive waterjet and washout waterjet technology. Current research and conducted experiments show a wide area for the implementation of technology for the needs of projectile delaboration.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16247
Тип: article
DOI: 10.24874/PES01.02.032
ISSN: 2620-2832
SCOPUS: 2-s2.0-85130299897
Налази се у колекцијама:Faculty of Engineering, Kragujevac
Faculty of Technical Sciences, Čačak

Број прегледа

93

Број преузимања

1

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.