Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16704
Назив: Influence of torque variation on stress of timing belt
Аутори: Stojanovic, Blaza
Velickovic Sandra
Ristić, M
Jovanovic, Sonja
Датум издавања: 2016
Сажетак: The influence of torque variation on the stress value of the teeth of timing belt is shown in the paper. Tests were performed on timing belt drive with trapezoidal profile of teeth. Analysis of the results shows that the stress changes depending on the position of the belt teeth on a wraparound arc. Also, the size of torque affects the value of the stress. The highest stress values occur in the first teeth in the mesh, while the lowest stress values occur on value of 6th and 7th tooth. Stress analysis was performed using Finite Element Analysis (FEA) using Autodesk Inventor Professional 2016 and Ansys Workbench 2013.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16704
Тип: conferenceObject
Налази се у колекцијама:Faculty of Engineering, Kragujevac

Број прегледа

40

Број преузимања

9

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
INFLUENCE OF TORQUE VARIATION ON STRESS OF TIMING BELT.pdf857.71 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons