Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16750
Назив: Spektralna analiza opterećenja spone putničkog vozila pri dejstvu neravnina puta
Аутори: Miloradović, Danijela
Glišović, Jasna
Датум издавања: 2004
Сажетак: U radu su prikazani i analizirani rezultati uslovne spektralne analize stohastičkog opterećenja spone sistema za upravljanje putničkog vozila nastalog usled dejstva neravnina puta. Eksperimentalni podaci snimljeni su uz pomoć mernih traka u obliku rozeta za merenje relativne deformacije spone, davača ubrzanja za merenje vertikalnih ubrzanja u centrima sva četiri točka i davača podužne brzine kretanja vozila. Ispitivanja su obavljena pri pravolinijskom kretanju vozila konstantnom brzinom, po različitim podlogama. Na osnovu snimljenih eksperimentalnih podataka, analiziran je uticaj vrste podloge i brzine kretanja vozila na opterećenje spone sistema za upravljanje.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16750
Тип: conferenceObject
Налази се у колекцијама:Faculty of Engineering, Kragujevac

Број прегледа

28

Број преузимања

2

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
2004 MVM 2.pdf4.17 MBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons