Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16816
Назив: Determination of the most influential factor during the rope winding process around winch drums using Taguchi method
Аутори: Matejic, Milos
Ivanović, Lozica
Petrović, Nenad
Kostic, Nenad
Датум издавања: 2014
Сажетак: Determination of the most influential factor in the rope winding process around a winch drum is of the greatest importance for the further consideration of this process. This is performed by using the Taguchi method. The main goal function has been taken from the author’s previous work. Three influential parameters have been used: friction coefficient, winding angle and pulling force. The method is performed by L4 orthogonal matrix. This paper concludes with the discussion and future research guidelines.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16816
Тип: conferenceObject
Налази се у колекцијама:Faculty of Engineering, Kragujevac

Број прегледа

23

Број преузимања

4

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
2014-M33-BALKANTRIB-Matejic - Rad.pdf412.03 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons