Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16899
Назив: Design aspects at mechanical constructions made of high strength steel grades
Аутори: Ilic, Andreja
Ivanović, Lozica
Josifović, Danica
Lazic, Vukic
Часопис: Machine Design
Датум издавања: 2012
Сажетак: In this paper, the design aspects at mechanical constructions made of high strength steel grades are shown. The advantages of high strength steels applications are put in correlation with particular mechanical design procedures which are required by those applications. The concrete tasks in design procedure which are related to applications of this steels are recognized. Analyses of demands, which are introduced to actual mechanical constructions, showed that those constructions obtained many and very diverse functions. On the other hand, those constructions have to fulfil strict limitations, which are opponent by its nature. Higher demands in energy efficiency and rising prices of materials impose reduction of constructions’ weight. The design constraints and presented facts, altogether, implicate that the material selection is one of the most important procedure of design process. Also, only application of high strength steels can fulfil the most of the constructional demands. It is concluded in the paper that application of high strength steels obtain the reduction in emission of pollutants without compromises in safety, reliability and affordability. Furthermore, the major guidelines for improvement of design process of the mechanical constructions made of those steels are highlighted in this paper.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16899
Тип: article
ISSN: 1821-1259
Налази се у колекцијама:Faculty of Engineering, Kragujevac

Број прегледа

19

Број преузимања

2

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
Machine Design 131-138.pdf2.49 MBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons