Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16963
Назив: ECOLOGYCAL ASPECTS OF HIGH STRENGTH LOW ALLOYED STEELS AT MECHANICAL CONSTRUCTIONS
Аутори: Ivanović, Lozica
Josifović, Danica
Ilic, Andreja
Lazic, Vukic
Датум издавања: 2013
Сажетак: Mechanical properties, resistance to atmospheric corrosion, the availability of joining methods, beneficial economic and ecologic effects conditioned that this steel grade become very important from the aspect of application at mechanical constructions. But, ecologic effects of application are not simple and have complex interactions. The most important aspects are considered in order to identify possibilities for minimizing total ecological impacts of mechanical constructions to environment.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16963
Тип: conferenceObject
Налази се у колекцијама:Faculty of Engineering, Kragujevac

Број прегледа

17

Број преузимања

2

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
56 IQC 2013.pdf456.92 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons