Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17018
Назив: THE IMPACT OF PRODUCING DEVICES FOR RECYCLING ON THE ENVIRONMENT
Аутори: Arsovski, Slavko
Tadić, Danijela
Ivanović, Lozica
Cvetic, Tijana
Датум издавања: 2017
Сажетак: Generally usage of devices for recycling on the environment has positive effect. On the other side is negative impact of production of its devices on environment. Where is trade-off between them? It is the subject of this paper. The goal is to find optimal solution using appropriate methods, techniques and tools. The paper is arranged on following kind. After introduction is presented literature review in chapter two. In chapter three is presented methodology for assessing the impact on the environment. In chapter four are presented results of analysis and in last chapter are presented conclusions.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17018
Тип: conferenceObject
Налази се у колекцијама:Faculty of Engineering, Kragujevac

Број прегледа

30

Број преузимања

3

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
Arsovski Ivanovic 2QOL 2017.pdf1.04 MBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.