Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17036
Назив: Research with the aim of methodology for the integrity assessment of aircraft piston engine cylinder assembly development
Аутори: Vučetić, Nikola
Jovičić, Gordana
Milovanović, Vladimir
Krstic, Branimir
Rakić, Dragan
Tomović, Radoslav
Antunović, Ranko
Датум издавања: 2018
Сажетак: his paper shows an overview of the investigation of various structural elements of the aircraft mechanical failures, as well as frequency of certain failure mechanisms. The specific problem of aircraft air-cooled piston engine cylinder head fracture is presented and the plan and the aim of the research were presented in order to develop a methodology for the integrity assessment of cylinder assembly. Within the planned research it is necessary to perform an experimental analysis of the mechanical properties of aluminum alloy 242.0 at room temperature and elevated temperature, as well as the numerical analysis of the cylinder assembly. The expected results of the research, as well as the final considerations related to the significance of the research are presented.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17036
Тип: conferenceObject
Налази се у колекцијама:Faculty of Engineering, Kragujevac

Број прегледа

31

Број преузимања

8

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
COMETa 2018-D.Rakic.pdf613.6 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.