Please use this identifier to cite or link to this item: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17812
Title: Mehanizmi tvorbe engleskih slivenica koje se odnose na izlazak Velike Britanije iz EU i predsedničke izbore u SAD
Authors: Tomić, Gorica
Bacić, Milica
Journal: SAVREMENA PROUČAVANjA JEZIKA I KNjIŽEVNOSTI Godina IX / Knj. 1
Issue Date: 2018
Abstract: Kreativnost u jeziku manifestuje se kroz raznovrsne tvrobene procese. Jedan takav sociolingvistički motivisan proces jeste upravo slivanje, a reči nastale na taj način nazivaju se slivenice. U ovom radu bavimo se strukturnim i semantičkim aspektima engleskih slivenica koje se odnose na izlazak Velike Britanije iz EU i predsedničke izbore u SAD, ekscerpiranim iz korpusa onlajn medijskih sadržaja. Shodno tome, ciljevi ovog istraživanja su: uočavanje takvih slivenica, osvetljavanje njihovih značenja i mehanizama slivanja, kao i utvrđivanje stepena produktivnosti istih. Iznađeni primeri razvrstani su u osam mehanizama prema odnosu (fragmenata) izvornih leksema, što umnogome potvrđuje rezultate istraživanja u vezi sa prirodom procesa slivanja u engleskom jeziku. Izložena analiza pokazuje da u diskursima onlajn medija slivenice svojim neobičnim oblikom, prizvukom i apelativnim karakterom predstavljaju izuzetno moćno jezičko oruđe.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17812
Type: conferenceObject
Appears in Collections:Faculty of Teacher Education, Užice
The Faculty of Philology and Arts, Kragujevac (FILUM)

Page views(s)

22

Downloads(s)

7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rad, SPJK 2017 (2018).pdf398.5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in SCIDAR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.