Please use this identifier to cite or link to this item: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17831
Title: Primena komponencijalne analize u kontrastiranju glagola smejanja u engleskom i srpskom jeziku
Authors: Bacić, Milica
Issue Date: 2020
Abstract: U radu se bavimo komponencijalnom analizom glagola smejanja u engleskom i srpskom jeziku. Osnovni ciljevi kontrastivnog istraživanja jesu da se na osnovu minimalnog skupa semantičkih komponenti ustanovi distinktivnost leksema unutar datog leksičkog polja i utvrde srpski formalni korespondenti ili, ukoliko nema korespondenata, pogodni prevodni ekvivalenti engleskih glagola. Kako se semantička struktura može predstaviti kao formalizovana leksikografska definicija, komponente značenja ekscerpirane su iz relevantnih jednojezičnih i dvojezičnih rečnika. Analiza pokazuje da se jedino za polovinu engleskih glagola može uspostaviti korespondencija jer se komponente čija je uloga distinktivna u jednom jezičkom sistemu razlikuju od onih u drugom, što dalje uzrokuje usložnjavanje struktura paralelnih leksičkih polja i stvaranje konvergencije, divergencije i leksičkih praznina. Zbog specifičnih kombinacija komponenti za preostale glagole jedino se može uspostaviti ekvivalencija kao približna semantička jednakost na osnovu jezičkog konteksta. Štaviše, rezultati istraživanja potvrđuju da je semantička dekompozicija eksplanatorno adekvatan metod ispitivanja značenjske strukture leksičkih jedinica, čijom se primenom dobija jasnija slika o isprepletanoj mreži odnosa u jednom leksičkom polju.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17831
Type: conferenceObject
Appears in Collections:The Faculty of Philology and Arts, Kragujevac (FILUM)

Page views(s)

82

Downloads(s)

22

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rad, SPJK 2019 (2020).pdf1.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in SCIDAR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.