Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17831
Назив: Primena komponencijalne analize u kontrastiranju glagola smejanja u engleskom i srpskom jeziku
Аутори: Bacić, Milica
Часопис: SAVREMENA PROUČAVANjA JEZIKA I KNjIŽEVNOSTI
Датум издавања: 2020
Сажетак: U radu se bavimo komponencijalnom analizom glagola smejanja u engleskom i srpskom jeziku. Osnovni ciljevi kontrastivnog istraživanja jesu da se na osnovu minimalnog skupa semantičkih komponenti ustanovi distinktivnost leksema unutar datog leksičkog polja i utvrde srpski formalni korespondenti ili, ukoliko nema korespondenata, pogodni prevodni ekvivalenti engleskih glagola. Kako se semantička struktura može predstaviti kao formalizovana leksikografska definicija, komponente značenja ekscerpirane su iz relevantnih jednojezičnih i dvojezičnih rečnika. Analiza pokazuje da se jedino za polovinu engleskih glagola može uspostaviti korespondencija jer se komponente čija je uloga distinktivna u jednom jezičkom sistemu razlikuju od onih u drugom, što dalje uzrokuje usložnjavanje struktura paralelnih leksičkih polja i stvaranje konvergencije, divergencije i leksičkih praznina. Zbog specifičnih kombinacija komponenti za preostale glagole jedino se može uspostaviti ekvivalencija kao približna semantička jednakost na osnovu jezičkog konteksta. Štaviše, rezultati istraživanja potvrđuju da je semantička dekompozicija eksplanatorno adekvatan metod ispitivanja značenjske strukture leksičkih jedinica, čijom se primenom dobija jasnija slika o isprepletanoj mreži odnosa u jednom leksičkom polju.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17831
Тип: conferenceObject
Налази се у колекцијама:The Faculty of Philology and Arts, Kragujevac (FILUM)

Број прегледа

17

Број преузимања

3

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
Rad, SPJK 2019 (2020).pdf1.04 MBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.