Please use this identifier to cite or link to this item: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17837
Title: Uloga stručne prakse u obrazovanju budućeg kadra u hotelijerstvu i turizmu
Authors: Sekulic, Dejan
Milovanović, Vesna
Milićević, Snežana
Journal: Nastava i vaspitanje
Issue Date: 2015
Abstract: Turizam podstiče rad velikog broja malih i srednjih preduzeća, kroz čiju aktivnost se obezbeđuje porast broja zaposlenih. Prateći trendove, visokoškolske ustanove nastoje da obezbede stručne kadrove koji će biti nosioci budućih kretanja u turizmu. Kako bi se kvalitet obrazovanja u ovoj oblasti održao i unapredio, neophodno je voditi računa o kvalitetu programa stručne prakse, koji predstavljaju most između formalnog obrazovanja i rada u turizmu. U tom kontekstu, cilj rada je da istraži ulogu i značaj stručne prakse u obrazovanju studenata iz oblasti hotelijerstva i turizma. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 134 ispitanika, koji su bili podeljeni u dve grupe u zavisnosti od toga da li imaju iskustva vezana za stručnu praksu u hotelima i turističkim preduzećima. Rezultati istraživanja su pokazali da ne postoje statistički značajne razlike u percepciji značaja stručne prakse i faktora koji utiču na izbor kompanije u kojoj studenti obavljaju praksu. S druge strane, rezultati istraživanja ukazuju da postoje signifikantne razlike između studenata koji su pohađali stručnu praksu i onih koji još nisu, u vezi uloge hotelsko-turističkih kompanija u njihovom praktičnom obrazovanju, kao i kompetencijama koje studenti treba da steknu po završetku stručne prakse.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17837
Type: article
DOI: 10.5937/nasvas1502371S
ISSN: 0547-3330
Appears in Collections:Faculty of Hotel Management and Tourism, Vrnjačka Banja

Page views(s)

4

Downloads(s)

3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Se_Mi_Mi_Nas_vas_2015.pdf8.55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in SCIDAR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.