Please use this identifier to cite or link to this item: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/20962
Title: LICE I NALIČJE STRAHA U PRIČAMA ZA DECU PREŽIHOVA VORANCA, IVA ZORMANA I JANjE VIDMAR
Authors: Stakić, Mirjana
Issue Date: 2024
Abstract: U radu se istražuje fenomen straha u pričama za decu koje pripadaju slovenačkoj književnosti. Za predmet analize uzete su pripovesti troje slovenačkih autora, Prežihova Voranca, Iva Zormana i Janje Vidmar. Rezultati pokazuju da se u svakoj od razmatranih priča otkrivaju dve strane straha: prva, koja se vezuje za njegovu vizuelizaciju i/ili čulne senzacije koje on izaziva, i druga, pozadinska, uslovljena sociološkim ili psihološkim faktorima koji, s jedne strane, bude strah, a s druge mogu pomoći u oslobađanju od njega. Takođe, analiza pokazuje da su u tematizaciji ovog osećanja prisutni i stereotipi, u čijem se rušenju nalazi vaspitno rešenje za njegovo prevazilaženje, kao i u mogućem postupku leksičke nominacije i semantičkog označavanja, čime bi se ovo osećanje lišilo apstraktnosti. U zaključcima se ukazuje na potrebu za demistifikacijom izvora straha i daljim istraživanjima u ovoj oblasti.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/20962
Type: article
DOI: 10.46793/Childhood24.2.059S
ISSN: 0350-5286
Appears in Collections:Faculty of Teacher Education, Užice

Page views(s)

102

Downloads(s)

3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05. Стакић.pdf97.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in SCIDAR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.