Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/8283
Назив: Lean Business Practice as Support to QMS Implementation in According to ISO 9001:2015
Аутори: Djapic, Mirko
Popovic P.
Lukic L.
Датум издавања: 2019
Сажетак: © 2019 IOP Publishing Ltd. The contemporary market conditions impose increasingly strict requirements on organizations. Orientation towards product quality is one of the optimum strategies enabling survival and development in the ever more globalized market. The business practice required by ISO 9001 standard is often insufficient for an organization to survive in the market. Therefore many organizations, in addition to developing and implementing Quality Management System (QMS), optimize their operative processes by implementing the Lean tools. The paper provides a concept of interconnecting the ISO 9001:2015 standard requirements with the possible Lean tools deployment, which is to contribute to promoting effectiveness of the implemented QMS.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/8283
Тип: conferenceObject
DOI: 10.1088/1757-899X/682/1/012017
ISSN: 1757-8981
SCOPUS: 2-s2.0-85078308449
Налази се у колекцијама:Faculty of Mechanical and Civil Engineering, Kraljevo

Број прегледа

56

Број преузимања

2

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
10.1088-1757-899X-682-1-012017.pdf1.72 MBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons