Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/8669
Назив: Determination of flavonoids and total polyphenol contents in commercial apple juices
Аутори: Pavun, Leposava
Uskokovic-Markovic, Snezana
Jelikić Stankov M.
Dikanović D.
Djurdjevic, Predrag
Датум издавања: 2018
Сажетак: © 2018 Czech Academy of Agricultural Sciences. All Rights Reserved. We propose a sensitive and selective spectrofluorimetric method for the determination of flavonoids as expressed in 'quercetin equivalent' in apple juices. The method is based on the strong emission of the aluminium(III)-quercetin complex at 480 nm with excitation at 420 nm, and it is successfully applied for the determination of flavonoids in commercial apple juices and compared with results obtained in reference spectrophotometric determination. The flavonoid content in commercial apple juices was found to range from 5.53 to 15.55 mg/l quercetin equivalent. The very good agreement between the two methods indicates the suitability of the proposed spectrofluorimetric method for the precise and accurate determination of flavonoids. In addition, the total polyphenol content was determined spectrophotometrically using the Folin-Ciocalteu (FC) method and the antioxidative activity of the tested juices was tested in a DPPH assay and these values were correlated with each other. The obtained profiles of compounds with antioxidative ability lead us to conclude that fruit juice labels based only on fruit % might sometimes misinform consumers.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/8669
Тип: article
DOI: 10.17221/211/2017-CJFS
ISSN: 1212-1800
SCOPUS: 2-s2.0-85049382451
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

312

Број преузимања

231

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
10.17221-211-2017-CJFS.pdf254.65 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons