Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9098
Назив: Analysis of items of sustainable quality of life concept based on extended linear multi-regression model
Аутори: Todorovic G.
Savović, Ivan
Đorđević, Aleksandar
Часопис: Journal of Applied Engineering Science
Датум издавања: 1-јан-2016
Сажетак: In this paper, an extended multi-regression model for determining strength relation among dimensions of sustainable development and quality of life in section of communal services in urban areas is developed. The relative importance of dimensions of sustainable development is stated by pairwise comparison matrix. The values of dimensions of sustainable development and quality of life are assessed by decision makers. Judgments of decision makers are mapped into common measurement scale. The weighted values of sustainable development dimensions are calculated as product of their weights and assessed values. The assessed values of quality life are depended variable in the proposed linear multi-regression model. By using standard statistical software, partial correlation coefficients are given. The proposed linear multi-regression model is illustrated by example with real life data.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9098
Тип: journal article
DOI: 10.5937/jaes14-11740
ISSN: 14514117
SCOPUS: 85006856338
Налази се у колекцијама:Faculty of Engineering, Kragujevac

Број прегледа

58

Број преузимања

3

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
10.5937-jaes14-11740.pdf449.65 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.