Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9445
Назив: Agronomic properties and nutritional status of plum trees (Prunus domestica L.) influenced by different cultivars
Аутори: Milošević, Tomo
Milošević, N.
Glisic, Ivana
Датум издавања: 2013
Сажетак: The tree growth, fruit weight and leaf mineral status of ten plum cultivars grafted on rootstock of autochthonous plum 'Belošljiva' under high density planting system (HDP) on acidic soil was investigated in the fifth and sixth leaf. Results indicated that tree vigour, fruit weight and productivity significantly depend on the cultivar. 'Čačanska Najbolja' had the most vigorous trees, while 'Čačanska Lepotica' had the smallest. The fruit weight was the highest in 'Čačanska Rana', and the lowest in 'd'Agen'. 'Stanley' was the most productive cultivar in 2006 and 'Čačanska Rodna' in 2007. Yield efficiency was the highest in 'Čačanska Lepotica' and the lowest in 'Ruth Gerstetter', 'Čačanska Rana', 'Čačanska Najbolja' and 'Opal', respectively. Significant differences were observed among cultivars for leaf major nutrient (N, P, K, Ca, Mg) levels at 120 DAFB. Larger imbalance of leaf major elements was observed in 'd'Agen', whereas good balance was found in 'Violeta'. © 2013 Chilean Society of Soil Science.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9445
Тип: article
DOI: 10.4067/S0718-95162013005000056
ISSN: 0718-9516
SCOPUS: 2-s2.0-84886712409
Налази се у колекцијама:Faculty of Agronomy, Čačak

Број прегледа

113

Број преузимања

23

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
10.4067-S0718-95162013005000056.pdf618.37 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons