Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9597
Назив: Suppressed innate immune response against mammary carcinoma in balb/c mice
Аутори: Jovanovic I.
Radosavljevic, Gordana
Milovanovic, Marija
Martinova K.
Pejnović, Nada
Arsenijevic, Nebojsa
Lukic, Miodrag
Часопис: Serbian Journal of Experimental and Clinical Research
Датум издавања: 1-јун-2012
Сажетак: Breast carcinoma is one of the leading causes of deaths among women worldwide. The immune response in breast cancer is mediated by innate and adaptive immune cells, including natural killer (NK) cells, dendritic cells (DCs) and T lymphocytes. The 4T1 mammary carcinoma line derived from BALB/c mice shares many characteristics with naturally occurring human breast cancer. We aimed to investigate the mechanisms of anti-tumour immunity using the experimental 4T1 breast cancer model in syngeneic BALB/c mice. After 12 days of tumour inoculation, mammary carcinoma-bearing mice had signifi cantly decreased numbers of NKp46 + NK cells compared with healthy mice and lower cytotoxic activity of total splenocytes and NK cells in vitro. Additionally, signifi cantly higher numbers of CD11c + DCs were detected in the spleens of tumour-bearing mice, but the number of activated CD80 +CD86 + dendritic cells was entwithsimilar to that in healthy mice, indicating an increased number of immature DCs in tumour-bearing mice. The data indicate that 4T1 mammary carcinoma progression in BALB/c mice is associated with suppressed innate anti-tumour immunity.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9597
Тип: Article
DOI: 10.5937/SJECR13-1706
ISSN: 18208665
SCOPUS: 84863836296
Налази се у колекцијама:Faculty of Medical Sciences, Kragujevac
[ Google Scholar ]

Број прегледа

17

Број преузимања

1

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
10.5937-SJECR13-1706.pdf212.65 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.