Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9734
Назив: Efficiency of different types of traps in mass trapping Drosophila suzukii (Diptera, Drosophilidae) in raspberry plantings
Аутори: Marjanović, Miloš
Tanasković, Snežana
Часопис: Acta agriculturae Serbica
Датум издавања: 2019
Сажетак: Drosophila suzukii (Matsumura, 1931) je invazivna, izrazito polifagna štetočina poreklom iz jugoistočne Azije. Prvi dokumentovan i potvrđen nalaz u Srbiji potiče iz 2014. godine. Ekonomska značajnost ove vrste posledica je njene aktivnosti, jer je štetočina fiziološki zdravog i zrelog ploda. Cilj rada je bio da se ispita efikasnost različitih atraktanata u masovnom izlovu ove nove štetne vrste u zasadu maline. Za masovno izlovljavanje imaga D. suzukii korišćeno je pet različitih tipova klopki. Ogled je postavljen 27. maja 2017. godine, a terenski pregledi i prikupljanje uzoraka obavljani su na svakih 7 do 10 dana, od 4. juna do 31. jula 2017. godine. Analizom prikupljenih podataka sa terena utvrđeno je da je u masovnom izlovu najefikasnija klopka u tipu S, sa izlovljenih 8099 primeraka. Po efikasnosti izlovljenih imaga slede tipovi klopki, T4 (695), T3 (682), T2 (643) i kao najmanje efikasan tip T1 (482). Statistička analiza pokazuje da se tip klopke S veoma značajno razlikuje od tipa klopke T1, dok se od ostalih tipova klopki T2, T3 i T4 značajno razlikuje po prosečnom broju izlovljenih imaga. Između ostalih tipova klopki nije bilo značajne statističke razlike u broju izlovljenih imaga.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9734
Тип: Article
DOI: 10.5937/AASer1947071M
ISSN: 0354-9542
Налази се у колекцијама:Faculty of Agronomy, Čačak
[ Google Scholar ]

Број прегледа

14

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
Marjanovic Acta 47.pdf295.89 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons