Please use this identifier to cite or link to this item: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9772
Title: HAJDUCI BRANISLAVA NUŠIĆA KAO ROMANESKNA PRETPOSTAVKA SRPSKE DEČJE KNjIŽEVNOSTI
Authors: Kebara, Đorđe N.
Issue Date: 2019
Abstract: Predmet rada je književnoteorijsko pitanje romana u međuratnoj srpskoj književnosti, koje je usredsređeno na roman za decu. Cilj rada je da rasvetli pitanja terminologije dečje književnosti, kako na planu svetskog tako i u pogledu srpskog književnog stvaralaštva, evaluacije književnosti za decu i književnoteorijski pristup proučavanju odnosa deteta sa književnošću. U radu analiziramo odnos autora prema tematici i publici, kao i preduslove na osnovu kojih delo nastaje. U drugom tematsko prominentom délu pažnju ćemo usmeriti na konkretno dèlo, njegovu tematiku, strukturu, jezik, ambijent, humoristički i didaktički tonalitet, učestale motive i njihovu rasprostranjenost u delima svetske književnosti.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9772
Type: article
ISSN: 1451-673X
Appears in Collections:The Faculty of Philology and Arts, Kragujevac (FILUM)

Page views(s)

133

Downloads(s)

176This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons