Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9843
Назив: Determination of dynamic sizes during the process of impact of railway wagons
Аутори: Milun Petrović D.
Bižić, Milan
Djelosevic M.
Датум издавања: 2012
Сажетак: The objective of research in this paper refers to the theoretical and experimental determination of dynamic sizes that occur during the process of impact of railway wagons. At the process of wagons impact as well as at the time of changes of movement regime (starting, stopping, and braking), the longitudinal forces that significantly affect the stress-deformational state of the supporting wagon structure occur. In the process of developing and designing new types of wagons and in the process of identifying the behavior of existing types of wagons, it is necessary to know the values of the most important dynamic sizes that occur during the process of impact. In this paper, a method for determining these sizes is formed by using the theoretical models of impact of wagons. Results of numerical simulation of impact are compared with the results of experimental tests, which were conducted according to international regulations. Research has shown that the results of numerical simulations coincide with the results of experimental tests, with certain exceptions. It is concluded that theoretical model can be used in determining the most important dynamic sizes that occur during the process of wagons impact. © 2011 Springer-Verlag.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9843
Тип: article
DOI: 10.1007/s00419-011-0549-5
ISSN: 0939-1533
SCOPUS: 2-s2.0-84856609561
Налази се у колекцијама:Faculty of Mechanical and Civil Engineering, Kraljevo

Број прегледа

66

Број преузимања

2

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.