Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9941
Назив: Foreign body extraction through the rigid bronchoscopy
Аутори: Mrvić S.
Milosavljevic, Milos
Stojkovic D.
Milisavljević D.
Radovanovic D.
Mitrovic B.
Часопис: Vojnosanitetski Pregled
Датум издавања: 1-сеп-2011
Сажетак: Introduction. Foreign body aspiration into tracheobronchial tree represents an urgent condition at high level of risk. Etiology is different, and this condition is typical for all ages with highest incidence in pediatric population. Case report. A successful foreign body removal (partial denture) in a 34-year old man was presented. Radiography and computerized tomography of the chest showed a foreign body localized at the level of the right bronchus including the right middle lobe bronchus. By the use of rigid bronchoscopy, a foreign body was visualized and mobilized from the segmental bronchus in the first act, and then completely extracted. Conclusion. Efficient diagnostics and extraction are imperative for the aspirated foreign body preventing life-threatening complications.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9941
Тип: Article
DOI: 10.2298/VSP1110878M
ISSN: 00428450
SCOPUS: 80053997441
Налази се у колекцијама:University Library, Kragujevac
[ Google Scholar ]

Број прегледа

17

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте    Захтев за копију


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.