Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11125
Назив: In vitro study of iron coordination properties, anti-inflammatory potential, and cytotoxic effects of N-salicylidene and N-vanillidene anil Schiff bases
Аутори: Petrović, Zorica
Đorović Jovanović, Jelena
Simijonović, Dušica
Trifunović, Srećko
Petrović, Vladimir
Часопис: Chemical Papers
Датум издавања: 1-сеп-2018
Сажетак: © 2018, Institute of Chemistry, Slovak Academy of Sciences. N-Salicylidene and N-vanillidene anil Schiff bases SB-1–5 were evaluated for their iron-coordinating properties. For this purpose, reactions with Fe(III) chloride were performed. The obtained results showed that salicylaldehyde bases SB-1 and SB-2 are the best coordinating ligands among the investigated SBs. The corresponding complexes are obtained in good yield and investigated using UV–Vis spectrophotometry and IR spectroscopy. The inhibitory potential of SB-1–5 against iron-containing enzyme lipoxygenase (LOX) was also tested. Salicylidene bases exerted better activity then vanilliden. The cytotoxic in vitro activities against human breast carcinoma MDA-MB-231 and human colon carcinoma HCT-116 cell lines were determined. Based on these results, SB-1 and SB-2 can be considered as interesting compounds for further in vivo investigations.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11125
Тип: Article
DOI: 10.1007/s11696-018-0419-5
ISSN: 03666352
SCOPUS: 85050726703
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac
Institute for Information Technologies, Kragujevac
[ Google Scholar ]

Број прегледа

18

Број преузимања

1

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте    Захтев за копију


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.