Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11638
Назив: Synthesis, characterization and cytotoxicity of a new palladium(II) complex with a coumarin-derived ligand 3-(1-(3-hydroxypropylamino)ethylidene)chroman-2,4-dione. Crystal structure of the 3-(1-(3-hydroxypropylamino)ethylidene)-chroman-2,4-dione
Аутори: Avdović, Edina
Stojković, Danijela
Jevtić, Verica
Kosic, Milica
Ristic, Biljana
Harhaji-Trajkovic, Ljubica
Vukić, Milena
Vukovic, Nenad
Marković, Zoran
Potočňák I.
Trifunović, Srećko
Датум издавања: 2017
Сажетак: © 2017 Elsevier B.V. The new coumarine derivative, 3-(1-(3-hydroxypropylamino)ethylidene)chroman-2,4-dione, and corresponding palladium(II) complex have been synthesized and characterized by microanalysis, infrared, 1H and 13C NMR spectroscopy. The structure of the ligand, solved using a monocrystal X-ray structural analysis, consists of two crystallographic different pseudocentrosymmetrically related molecules of 3-(1-(3-hydroxypropylamino)ethylidene)chroman-2,4-dione, while the structure of the square-planar palladium(II) complex was proposed on the basis of DFT calculations. The palladium(II) complex decreased viability of U251 human glioma and B16 mouse melanoma cells in a dose and time dependent manner, while its ligand exhibited only moderate cytotoxicity.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11638
Тип: article
DOI: 10.1016/j.ica.2017.06.015
ISSN: 0020-1693
SCOPUS: 2-s2.0-85020718781
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac
Institute for Information Technologies, Kragujevac

Број прегледа

87

Број преузимања

5

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.