Please use this identifier to cite or link to this item: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13106
Title: Interkulturni pristup u nastavi srpskog kao stranog jezika: značaj diskurzivne lingvokulturologije u eri globalizacije
Authors: Matić, Milena D.
Obradović, Mirjana R.
Journal: Uzdanica
Issue Date: Dec-2020
Abstract: U ovom radu razmatra se interkulturni pristup u nastavi srpskog kao stranog jezika, uz nastojanje da se osvetli značaj diskurzivne lingvokulturologije u eri globalizacije. U nastavnom kontekstu stranog jezika analiziraju se udžbenici koji se koriste u nastavi srpskog kao stranog jezika u Srbiji i u inostranstvu. Pokazano je da dostupni udžbenici kulturološke sadržaje pretežno predstavljaju faktografski, te da se ne prezentuju negativni aspekti nacionalne kulture. Pozitivan pomak primećen je u udžbenicima za srpski kao strani koji su objavljeni u inostranstvu. Mogućnost za poboljšanje interkulturnih udžbenika vidi se u okupljanju maternjih i nematernjih govornika (srpskog) jezika u okvirima autorskih timova za izradu udžbenika i u pokušaju doslednijeg izbora autentičnih sadržaja koji su kulturološki obeleženi.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13106
Type: Article
DOI: 10.18485/uzdanica.2020.17.2.5
ISSN: 1451-673X
Appears in Collections:The Faculty of Philology and Arts, Kragujevac (FILUM)
[ Google Scholar ]

Page views(s)

6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_Милена-Д.-Матић-Мирјана-Р.-Обрадовић.pdf193.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons