Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13167
Назив: Pristup sadržajima o zavisnosti rezultatao od promene komponenata računskih operacija u udžbenicima matematike
Аутори: Milinkovic, Nenad
Maričić, Sanja
Часопис: Zbornik radova
Датум издавања: дец-2019
Сажетак: Autori u radu skreću pažnju na metodički pristup sadr­žajima algebre koji se odnose na zavisnost rezultata od promene kompone­nata računskih operacija u mlađim razredima osnovne škole i ukazuju na potrebu da pristup ovim sadržajima ima polazište u realnim situacijama koje će biti modelovane i koje će predstavljati polazište za izvođenje generalizacija i simboličkih algebarskih notacija. U tom kontekstu akce­nat stavljaju na kontekstualni pristup učenju ovih sadržaja i razmatraju ulogu udžbenika matematike, kao osnove za učenje i oslonac učitelju u kon­cipiranju metodičkog pristupa u radu sa učenicima. Na uzorku udžbenika matematike za treći i četvrti razred osnovne škole organizovali su istraživanje, zasnovano na tehnici analize sadržaja, s ciljem da ispitaju koji pristup je dominantniji u uvođenju ovih sadržaja – kontekstualni ili nekontekstualni. Rezultati istraživanja pokazali su značajne razlike u odabiru pristupa u uvođenju sadržaja u udžbenicima matematike, veza­nih za zavisnost, od isključive dominacije jednog pristupa do njihovog kombinovanja, kao i malu zastupljenost kontekstualno zasnovanih zadataka koji su predviđeni za vežbanje, utvrđivanje i primenu znanja.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13167
Тип: Article
DOI: 10.46793/Zbradova21.193M
ISSN: 2560-550X
Налази се у колекцијама:Faculty of Teacher Education, Užice
[ Google Scholar ]

Број прегледа

16

Број преузимања

1

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
13-Nenad-Milinkovic_Sanja-Maricic.pdf1.87 MBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons