Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13181
Назив: KVALITET JAJA ORGANSKIH KOKOŠI NOSILJA U RAZLIČITIM FAZAMA PROIZVODNOG CIKLUSA
Аутори: Rakonjac, Simeon
Bogosavljević-Bošković, Snežana
Dosković, Vladimir
Lukic, Miloš
Škrbic, Zdneka
Petricevic, Veselin
Petrović, Milun
Часопис: XXVI SAVETOVANJE O BIOTEHNOLOGIJI
Датум издавања: мар-2021
Сажетак: The aim of this study was to determine the eggs and eggshell quality of organic laying hens at different stages of the one-year production cycle. Based on the results of these studies, it can be concluded that the organic eggs of 24-week-old Isa Brown layers had lower weight and a higher shape index than the eggs of 48- and 72-week-old hens. On the other hand, the eggs of 24- and 48-week-old laying hens had a higher albumen height and Haugh units, and less colored yolks compared to the eggs of 72-week-old hens. In terms of eggshell quality, 24-week-old hen eggs had a higher proportion, thickness and breaking strength and less shell deformation compared to 48- and 72-week-old hen eggs.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13181
Тип: conference paper
DOI: 10.46793/SBT26.245R
Налази се у колекцијама:Faculty of Agronomy, Čačak

Број прегледа

65

Број преузимања

68

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
245-250.pdf735.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons