Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13215
Назив: SADRŽAJ METALA U ZEMLJIŠTU I ODABRANIM BILJKAMA NA JALOVIŠTU FLOTACIJE RUDNIK DOO „RUDNIK"
Аутори: Brankovic, Snezana
Glišić, Radmila
Brkovic, Dusko
Đelić, Gorica
Simic, Zoran
Rajicic, Vera
Saric, Ranko
Jovanovic, Milun
Часопис: XXVI SAVETOVANJE O BIOTEHNOLOGIJI
Датум издавања: мар-2021
Сажетак: The aim of this study was to determine the concentration of some metals (Ca, Mg, Mn, Fe, Zn, Ni, Cr, Cd) in the soil and species of Tussilago farfara L. and Clematis vitalba L. on the tailings and flotation of the mine DOO "Rudnik". Concentrations in the soil were: Pb and Cu - higher than the maximum allowed, limit and remediation values; Cd, Cr and Ni - higher than the maximum allowed and limit values, and Zn higher than the limit values (according to the regulations of the Republic of Serbia). Better bioaccumulation of all tested metals was shown by T. farfara species, especially leaves for Zn. The results indicate the possible use of aboveground parts of both plant species in the revitalization of tailings by bioaccumulation of tested metals.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13215
Тип: Conference Paper
DOI: 10.46793/SBT26.501B
Налази се у колекцијама:Faculty of Agronomy, Čačak
[ Google Scholar ]

Број прегледа

17

Број преузимања

5

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
501-507.pdf236.15 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons