Please use this identifier to cite or link to this item: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13245
Title: Razvijanje socijalne inteligencije posredstvom tumačenja basne u nastavi
Authors: Čutović, Mirjana
Journal: Zbornik radova Pedagoškog fakulteta
Issue Date: Nov-2018
Abstract: U kontekstu razredne nastave u pedagoškoj teoriji i praksi razvijeni su brojni metodički pristupi u funkciji unapređivanja socijalne inteligencije učenika, a posebno mesto pripada stvaralačkom pristupu u tumačenju književnih dela. S obzirom na didaktičke vrednosti basne kao književnog žanra u radu su analizirane i istražene mogućnosti unapređivanja socijalne inteligencije učenika posredstvom stvaralačkog metodičkog postupka u tumačenju basni. Cilj ovog istraživanja je da se ustanovi da li stvaralački postupak tumačenja basni, u okviru nastave srpskog jezika, u mlađim razredima osnovne škole, unapređuje razvoj socijalne inteligencije učenika u zavisnosti od njihovog opšteg školskog uspeha. Istraživanje je sprovedeno metodom pedagoškog eksperimenta sa paralelnim grupama na uzorku (N = 82) koji je odabran iz populacije učenika četvrtog razreda osnovnih škola u Republici Srbiji. U eksperimentalnoj grupi su realizovana kontinuira-na vežbanja u analiziranju basni. Rezultati istraživanja pokazuju da stvaralački pristup tumačenju basni u značajnoj meri unapređuje socijalnu inteligenciju učenika mlađeg školskog uzrasta, ali da socijalna inteligencija učenika nije determinisana opštim uspehom učenika.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13245
Type: Article
ISSN: 2560-550X
Appears in Collections:Faculty of Teacher Education, Užice
[ Google Scholar ]

Page views(s)

3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2560-550X1820145Q.pdf1.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons