Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13500
Назив: Analysis of welding of the rear bridge semi-housing assembly of a firefighter truck by the semi-automatic procedure in gas protection
Аутори: Lazic, Vukic
Nikolic, Ruzica
Arsić, Dušan
Arsić M.
Popović O.
Prokic-Cvetkovic R.
Hadzima, Branislav
Датум издавања: 2021
Сажетак: The problem considered in this paper is the welding technology of the steel assembly of a firefighter truck rear bridge semi-housing. Since in this procedure the welding is done of the two dissimilar steels, it is necessary to analyze effects of welding on mechanical properties and microstructure of individual joint's zones. The weldability of the base metal was considered first (semi-housing tube and flange), then the welding method and the filler metal were selected and, finally, the technological parameters of welding were calculated. The computational and experimental methods were used for the base metal weldability estimate, based on the hardness measurements in the joint's critical zones and analysis of their structures. Experimental investigations performed were aimed for verification and/or eventual correction of the proposed welding technology.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13500
Тип: conferenceObject
DOI: 10.1016/j.trpro.2021.07.020
ISSN: 2352-1457
SCOPUS: 2-s2.0-85112641123
Налази се у колекцијама:Faculty of Engineering, Kragujevac

Број прегледа

60

Број преузимања

4

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.