Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/14470
Назив: ENZIMI U ISHRANI BROJLERA
Аутори: Dosković, Vladimir
Bogosavljević-Bošković, Snežana
Škrbic, Zdenka
Milosevic, Bozidar
Lukić, Miloš
Rakonjac, Simeon
Petricevic, Veselin
Часопис: Zbornik radova / XXVII savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem
Датум издавања: мар-2022
Сажетак: The paper presents the most important aspects of the action of exogenous enzymes (amylase, xylanase, glucanase, cellulase, hemicellulase, pectinase, phytase and protease) added to broiler feed. The addition of broiler feed enzymes has nutritional, health, economic and environmental justification. The use of complexes of exogenous enzymes (enzyme cocktails) as additives to complete mixtures for feeding broiler chickens in different phases of fattening, significantly increases the availability of reserve polysaccharides, fats, proteins and some minerals, better energy efficiency from food, better health of chickens, better quality carcasses and chicken meat, reducing the cost of feeding fattening chickens (and thus the total cost of production), as well as reducing environmental pollution and is one of the easiest feasible alternatives to improve the profitability of production in poultry.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/14470
Тип: conference paper
DOI: 10.46793/SBT27.229D
Налази се у колекцијама:Faculty of Agronomy, Čačak

Број прегледа

37

Број преузимања

30

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
229-236-B22.pdf237.52 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.