Please use this identifier to cite or link to this item: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15465
Title: Analiza specifičnih potrošnji energije u zdravstvenim ustanovama u gradu Kragujevcu
Authors: Jurišević, Nebojša
Gordić, Dušan
Vukašinović, Vladimir
Radojevic, Ana
Stojanović, Gordana
Journal: Energija, ekonomija, ekologija
Issue Date: 2018
Abstract: Zdravstvene ustanove su ustanove sa posebnom društvenom ulogom i njihova specifične potrošnja energije zahteva posebnu pažnju. U ovom radu su analizirane potrošnje energije zdravstvenih ustanova sa ciljem određivanja specifičnih parametara (specifičnih potrošnji energije po jedinici površine, zaposlenom/ležaju) kao i kako bi se utvrdila lista prioriteta za buduće rekonstrukcije. Analizirane zgrade su razvrstane u dve grupe: zgrade primarne i tercijarne zdravstvene zaštite tj. zgrade ambulanti i zgrade Kliničkog centra u Kragujevcu. Podaci o potrošnji energenata su prikupljani tokom nekoliko godina tj. grejnih sezona kako bi se umanjio i usrednjio uticaj klimatskih sezonskih varijacija. Kako bi taj uticaj bio što manji, autori su uveli koncept normalizacije specifičnih potrošnji toplote. U radu je analiziran slučaj dogrevanja zgrada na struju. Rezultati su pokazali da je dotrajalost zgrada uzrok povišenih specifičnih potrošnji toplotne energije u zdravstvenim ustanovama u gradu Kragujevcu, a da je nedovoljan kapacitet postojećih grejnih sistema u zgradama uzrok povišene potrošnje primarne energije.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15465
Type: article
ISSN: 0354-8651
Appears in Collections:Faculty of Engineering, Kragujevac

Page views(s)

58

Downloads(s)

5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jurišević N. ENERGIJA-2018-1-2-8.pdf3.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons