Please use this identifier to cite or link to this item: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15470
Title: TEHNO-EKONOMSKA ANALIZA UGRADNJE LED JAVNE RASVETE U OPŠTINI RAČA
Authors: Boskovic, Goran
Jovicic, Nebojsa
Gordić, Dušan
Josijevic, Mladen
Vukašinović, Vladimir
Journal: Energija, ekonomija, ekologija
Issue Date: 2018
Abstract: U okviru ovog rada analizirano je javno osvetljenje na teritoriji opštine Rača. Uz pomoć ArgGis softvera omogućen je prikaz prikupljenih prostornih podataka, odnosno rasporeda svetiljki. Zatim je analizirano postojeće stanje javnog osvetljenja, što je zahtevalo prikupljanje podataka o potrošnji električne energije kao i broju i vrsti svetiljke koje su zastupljene. Ova tehno-ekonomska analiza javnog osvetljenja prikazana je kroz četiri scenarija koja su bazirana na zameni postojećih sijalica LED rasvetom. Sve analizirane mogućnosti su pokazale uštedu električne energije i troškova u javnom osvetljenju.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15470
Type: article
ISSN: 0354-8651
Appears in Collections:Faculty of Engineering, Kragujevac

Page views(s)

81

Downloads(s)

22

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bošković G. ENERGIJA-2018-1-2-5.pdf788.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons