Please use this identifier to cite or link to this item: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15533
Title: Mogućnost primene nanotehnologije u tretmanu voda i otpadnih voda
Authors: Aleksic, Natalija
Sustersic, Vanja
Journal: Tractors and power machines (Traktori i pogonske mašine)
Issue Date: 2021
Abstract: Ubrzani proces urbanizacije, rast broja stanovnika i klimatske promene današnjem svetu donose velike promene kada su u pitanju dostupne količine sveže pijaće vode. Pored prerade vode iz izvora, pre njene distribucije do krajnjih korisnika, neophodno je tretirati i prečišćavati i otpadne vode, pre njihovog ispuštanja u životnu sredinu, kako njihova zagađenja ne bi dospevala do podzemnih ili površinskih izvora i stvarala dodatna zagađenja. Nanotehnologija se pokazala kao inovativna, ekološki prihvatljiva i napredna tehnika u tretmanu voda i otpadnih voda. Ova tehnologija ima veliki potencijal u unapređenju tretmana voda i otpadnih voda kroz poboljšanje efikasnosti prečišćavanja, kao i povećanje vodosnabdevanja bezbednim korišćenjem nekonvencionalnih izvora vode. U ovom pregledu prikazana su ograničenja konvencionalnih tretmana voda i otpadnih voda, navedene su potencijalne primene nanomaterijala u tretmanu voda i otpadnih voda i date su karakteristike nanotehnologije (prednosti, nedostaci, sadašnja i buduća primena) kada je u pitanju tretman voda i otpadnih voda.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15533
Type: article
ISSN: 0354-9496
Appears in Collections:Faculty of Engineering, Kragujevac

Page views(s)

63

Downloads(s)

10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Traktori 2021-Natalija, Vanja.pdf4.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons