Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16358
Назив: A review of hypereutectic aluminum piston materials
Аутори: Miladinovic, Slavica
Gajević, Sandra
Ivanović, Lozica
Skulić, A
Stojanovic, Blaza
Часопис: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Датум издавања: 2022
Сажетак: Demands of today’s automotive industry are increasing; there is a constant tendency of weight reduction and higher reliability of constructions. Pistons and piston liners for vehicles are mostly manufactured from aluminum-silicon alloys. With different manufacturing methods and/or the addition of some chemical elements, base alloy properties can be modified. Methods for hypereutectic aluminum alloys and composites manufacturing and their influence on material properties will be given in this paper. The influence of Si percentage in base alloy and how an addition of some chemical elements affects the properties of these materials will be observed as well.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16358
Тип: review
DOI: 10.1088/1757-899X/1271/1/012012
ISSN: 1757-8981
Налази се у колекцијама:Faculty of Engineering, Kragujevac

Број прегледа

31

Број преузимања

12

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
Miladinovic_2022_IOP_Conf._Ser.__Mater._Sci._Eng._1271_012012.pdf825.21 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.