Please use this identifier to cite or link to this item: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16363
Title: Analysis of braking parameters in testing of brake wear and particles formation on inertial brake dynamometer
Authors: Vasiljević, Saša
Glišović, Jasna
Lukić, Jovanka
Stojanovic, Nadica
Grujic, Ivan
Journal: Tehnika
Issue Date: 2022
Abstract: Paralelno sa značajnim smanjenjem uticaja vozila na životnu sredinu, ostvarenim razvojem savremenih pogonskih sistema koji imaju sve manje štetnog uticaja, dolazi do identifikacije novih zagađivača na vozilu. Jedan od takvih zagađivača su kočnice, koje habanjem dovode do stvaranja čestica koje se oslobađaju u vazduh tj. generalno u životnu sredinu. Ispitivanje mehanizama nastanka čestica pri kočenju, pa samim tim i habanja kočnica, danas postaje jedan od značajnih oblasti istraživanja. Najčešća se ispitivanja u ovoj oblasti vrše primenom inercijalnih kočnih dinamometara i pin-on-disc mašina. U ovom radu izvršen je pregled uticaja nekih od radnih parametara (početna brzina vozila, pritisak kočenja, i usporenje) koji se najčešće variraju prilikom ispitivanja na inercijalnom kočnom dinamometru. Postoji niz testova i ciklusa koji se primenjuju prilikom istraživanja kočnica, ali koji nisu konkretno definisani za ispitivanja nastanka čestica pri kočenju. UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) je uvrstila u svoj plan i u fazi razvoja je uvođenje standardizovanih ciklusa kojima će biti propisan kočni ciklus čija namena će upravo biti ispitivanje nastanka čestica. Ovakav pregledni rad može biti od značaja za istraživače, koji se bave ovom oblašću i razvijaju sopstvene cikluse ili testove za ispitivanje koncentracije ili mase nastalih čestica prilikom kočenja.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16363
Type: article
DOI: 10.5937/tehnika2202195V
ISSN: 0040-2176
Appears in Collections:Faculty of Engineering, Kragujevac

Page views(s)

42

Downloads(s)

26

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0040-21762202195V.pdf374.47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons