Please use this identifier to cite or link to this item: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16464
Title: MODELIRANJE FUNKCIONALNIH KARAKTERISTIKA PLANETARNIH GEROTOR PUMPI
Authors: Ivanović, Lozica
Stojanovic, Blaza
Ilic, Andreja
Miletic, Ivan
Journal: IMK-14 Istraživanje i razvoj
Issue Date: 2011
Abstract: U radu je razvijen matematički model funkcionalnih karakteristika gerotor pumpe. U prvom delu rada opisane su geometrijske i kinematske karakteristike trohoidnog ozubljenja, a zatim je razmatrana raspodela radnog fluida i definisane su karakteristične faze u radnom ciklusu pumpe. To je omogućilo izvođenje jednačina za određivanje trenutnog protoka i radne zapremine pumpe. Data je detaljna analiza promene zapremine radnih komora u toku radnog procesa pumpe, kao i određivanje veličine ugaonih pomeranja radnih elemenata do uspostavljanja karakterističnih zona u toku radnog ciklusa. Razvijen matematički model je testiran variranjem konstrukcionih parametara. Na osnovu analize dobijenih rezultata identifikovane su relevantne veličine koje imaju uticaja na pulzacije i neravnomernost protoka pumpi i date su preporuke za izbor parametara pri konstruisanju navedenih pumpi
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16464
Type: article
ISSN: 0354-6829
Appears in Collections:Faculty of Engineering, Kragujevac

Page views(s)

30

Downloads(s)

4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ivanovic 2011 IMK14.pdf566.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in SCIDAR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.