Please use this identifier to cite or link to this item: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16680
Title: Improving K2S Machine Design According to Dynamic Fault Tree Analysis
Authors: Matejic, Milos
Catic, Dobrivoje
Issue Date: 2014
Abstract: Mašina K2S je mašina koja služi za klasiranje i pakovanje krompira. Dosadašnja eksploatacija ove mašine ukazala je na neke njene nedostatke. Mašina K2S se sastoji od jednog trakastog transportera koji služi za dodavanje i dva oscilatorna transportera koja služe za klasiranje krompira. U ovom radu je korišćenjem dinamičke analize stabla otkaza napravljen predlog revizije mašine u cilju povećanja njenih kapaciteta, otkalanjanja nedostataka i produžavanja radnog veka. Dinamička analiza stabla otkaza je izabrana pored ostalih metoda pouzdanosti zbog njene mogućnosti za uračunavanje redosleda događaja otkaza. U radu su dati prikazi stare mašine, dinamička analiza stabla otkaza sistema za pobudu oscilacija kao i predlog revizije mašine. Na kraju rada izvršena je diskusija postignutih rezultata i dati su pravci mogućeg daljeg unapređivanja ove mašine.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16680
Type: article
Appears in Collections:Faculty of Engineering, Kragujevac

Page views(s)

33

Downloads(s)

4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PT_04-2014 - Matejic.pdf824.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in SCIDAR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.